Ontstaan | Kenmerk | Doelstellingen | Activiteiten | Lidmaatschap | Bestuur | Secretariaat
Programma | Verdere plannen | Service naar de bedrijven | Veiligheid bij de excursies


ONTSTAAN VAN DE VERENIGING 


Lithos Harelbeke, een vriendenkring van amateurs met gedreven interesse in de mineralogie en paleontologie, werd opgericht in 1981.
De vereniging groeide uit van een bescheiden kern uit het Harelbeekse in West-Vlaanderen tot een heuse vereniging met leden verspreid over Vlaanderen en WalloniŽ. Een 60-tal leden maken er thans deel uit van. Op 4 april 2006 werd de vereniging een VZW.
 


KENMERK VAN DE VERENIGING 


Lithos is ...

Lithos biedt plaats aan allen met belangstelling voor de hobby en dit vanuit diverse invalshoeken :


DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING 


De doelstellingen van de vereniging houden in :

Lithos is zich bewust van de sociale functie die ze onrechtstreeks door haar activiteit vervult. Regelmatig worden tentoonstellingen, beurzen en doelgroep gerichte activiteiten georganiseerd om het geÔnteresseerd publiek te laten meegenieten met de wonderen van onze aarde.


DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING 


Lithos voorziet in tal van uiteenlopende activiteiten:


LITHOS LIDMAATSCHAP EN LIDMAATSCHAP MET ANDERE VERENIGINGEN


Alle leden van de lithosvereniging hebben een persoonlijke lidkaart.
Lithos is lid van de Raad voor aardwetenschappen vzw (RAW) en heeft als dusdanig de "deontologische erecode voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen, fossielen en gesteenten". (cfr. bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1993 - nr. 13410) onderschreven


HET BESTUUR


J. Vanheuverzwijn Voorzitter
R. Allegaert Penningmeester
J. Vandamme Organisatie zaterdagtrips
A. Theys Lokaalverantwoordelijke
A.Tjoens Organisatie zondagtrips
Y.Christiaens Werkgroep paleontologie
L.Verfaillie Beursorganisatie

SECRETARIAAT


Lithos - Harelbeke
Renť Declercqlaan 10
B-8530  Harelbeke - BelgiŽ

Fax           (32) 56 71.81.09
Website   
http://www.lithos-harelbeke.org/
Email        lithos.harelbeke@pandora.be


 PROGRAMMA


Sedert 1981 organiseerde Lithos verschillende excursies naar diverse sites, carrieres en mijnen in zowel binnen- als buitenland.


 • BelgiŽ
  • Antoing
  • Bailleux
  • Beez
  • Couillet
  • Florennes
  • Harmignies
  • Landelies
  • Mont-sur-Marchienne
  • Quenast
  • Wellin
 • Frankrijk
  • Auvergne
  • Aveyron
  • Bretagne
  • Morvan
  • Nord pas de Calais
  • Normandie
 • Duitsland
  • Eifel
  • Ertsgebirge
  • Harz
  • Idar Oberstein
  • Odenwald
  • Taunus
  • Zwarte Woud
 • Engeland
  • Folkestone
  • Sheppey
 • TsjechiŽ
  • Medenec
  • Pribram
    
 • Canada
  • Bancroft area

VERDERE PLANNEN


Het determineren van de gevonden gesteenten, specifiek de mineralen, stelt Lithos voor grote uitdagingen. Op termijn moet deze behoefte meer wetenschappelijk ingevuld kunnen worden door de verwerving van de gepaste spectografische apparatuur.

Lithos onderhoudt contacten met mineralogische verenigingen in de Usa en Canada en plant verdere gerichte excursies naar mineralogische en paleontologische sites in deze landen.


SERVICE NAAR DE BEDRIJVEN


Op vraag van de toelatingsverleners en in het kader van de Lithos mogelijkheden wil onze vereniging deelnemen aan manifestaties door de eigenaars georganiseerd ter gelegenheid van bvb open deur dagen om geprospecteerde mineralen en fossielen te komen tentoonstellen en toelichting erover te verschaffen.


ONZE VERENIGING EN DE VEILIGHEID


Lithos is zich bewust van het vertrouwen die de ondernemers schenken die ons een toelating verlenen om zoektochten op hun sites toe te laten. Dit vertrouwen wenst Lithos in geen geval te beschamen.

Lithos vraagt telkens vooraf formele toelating aan de eigenaars om de excursies te mogen doorvoeren.

Het aantal deelnemers beperkt zich gewoonlijk tot 8 ŗ 12 personen. Indien grotere belangstelling zou bestaan, dan zal Lithos zelf een beperking voorstellen en eventueel de procedure voor een tweede uitstap inzetten.

Lithos respecteert de discipline regels en consignes die door de eigenaars opgelegd worden.

De Lithos leden nemen ook alle verantwoordelijkheden op zich in geval zich een ongeval zou voordoen en ondertekenen daartoe een ontlastingsdocument.

De Lithos leden zijn verzekerd bij de KBC polisnummer AN/31.639.302-000 voor Burgerlijke Aansprakelijkheid met rechtsbijstand.

Lithos vraagt uitdrukkelijk aan haar leden, deelnemers aan de georganiseerde uitstappen, kennis te nemen van de hieronder vermelde specifieke risico's en deze te vermijden ten einde daaruit mogelijks voortvloeiende schade optreden en/of ongevallen te voorkomen. Tevens vraagt de vereniging de onderstaande verklaring te ondertekenen vooraleer aan de zoekactiviteit deelgenomen kan worden.

        A.  Lithos veiligheidsreglement

-   Het ondergraven van gesteentelagen kan aanleiding geven tot ineenstortingen en is dus niet toegelaten.
-   Wie zoekt in rotswanden stelt zich bloot aan neervallende gesteenten en is dus niet toegelaten
-   Houdt bij het prospecteren rekening dat loskomende gesteenten collega's die werkzaam zijn rondom u kunnen raken.
-   Houdt bij het kappen rekening dat rondvliegende steenpartikelen andere collega's kunnen treffen
-   Het betreden van of het inkruipen in holten van exploitaties houdt specifieke risico's in zoals vallende gesteenten, putten... en is dus niet toegestaan zonder deskundige begeleiding.
-   Breng respect op voor het eigendom en de materialen van de toelatingsverleners en laat geen vreemde materialen of etensresten achter.
-   Indien het plaatselijk nodig zou zijn om kleinere uitgravingen te verrichten, moet nadien de plaats terug toegemaakt worden.

        B.  Persoonlijk te nemen voorzorgen

Lithos vraagt uitdrukkelijk aan haar leden en deelnemers aan de georganiseerde uitstappen, de hieronder vermelde persoonlijk te nemen voorzorgen toe te passen om mogelijke persoonlijke ongevallen te voorkomen.

-   Dragen van een schuthelm waar risico bestaat, altijd in carrieres
-   Gepaste bril dragen bij het kappen bij voorkeur een veiligheidsbril
-   Gepaste handschoenen dragen bij het prospecteren en het kappen
-   Gepast schoeisel dragen bij het prospecteren, bij voorkeur veiligheidsschoenen
-   De persoonlijke uitrusting moet in orde zijn
-   De gebruikte kap- en breekmaterialen moeten in goede staat verkeren
-   Isoleer je nooit alleen van de groep, zorg er steeds voor dat anderen weten waar je bent.
     


Main - Lithos Harelbeke