Programma | Deontologie | Reglement | Hoe te bereiken | Inschrijvingsformulier | Contactadres


PROGRAMMA


De Harelbeekse Vereniging voor Mineralogie en Paleontologie Lithos organiseert in de maand december voor de 32 ste maal de reeds bekende beurs.
 

Datum: zondag 1 december 2019
Plaats: Cultureel centrum 'Het Spoor'
  Eilandstraat 6
  8530 Harelbeke
Openingstijden: 10u - 17u
Ingang: gratis
Standgeld gratis

DEONTOLOGIE


Appreciatie van onze beurs door deelnemers en publiek brengt zowel positieve reacties in verband met het kunnen aankopen van materialen als zowel negatieve reacties van mensen die alle financiŽle transacties uit de amateurswereld willen bannen.

Wij weten dat dit een continue discussie is en proberen de delicate balans in evenwicht te houden. De Lithos beurs wil inderdaad geen "handel" worden, maar op de eerste plaats een hobby-evenement onder deelnemers, vrienden en publiek.

De "Ruil-activiteit" is essentieel en blijft de centrale plaats binnen de beurs innemen. Beheerst verkopen wil alleen een oplossing bieden aan de beperkingen eigen aan een ruilsysteem. Wij stimuleren de ruilaktiviteit, maar om beginners, geÔnteresseerd publiek en amateurs de gelegenheid te geven mineralen en fossielen te verwerven, bieden wij deze ook aan zeer modeste prijzen aan.

Traditie getrouw is de inkom gratis en wordt er geen standgeld gevraagd.
De opbrengst van tombola, rad van fortuin en verkoop van dranken, sandwiches, taart en kleinere snacks, wordt gebruikt om de kosten die gepaard gaan met een dergelijke manifestatie, te helpen dekken.

Lithos nodigt tevens ook professionele en beroeps deelnemers uit die uit ervaring blijk geven van een hart voor het amateurisme en bewust hun prijszetting voor deze gelegenheid afstemmen op de doelstellingen van onze beurs.

Een gezond evenwicht tussen amateurisme en professionalisme is essentieel voor het verder behoud van de Lithos beurs.

Wij doen een oproep tot alle amateurs, om zo veel mogelijk materiaal mee te brengen en andere geÔnteresseerden uit te nodigen. Wij maken deze manifestatie via verschillende media kenbaar in binnen- en buitenland .


Onze vereniging neemt alle voorzorgen om een aangepaste accommodatie inbegrepen de basisverlichting te verschaffen.

Lithos brengt onderstaande richtlijnen naar voor met uitdrukkelijke vraag aan alle deelnemers respect en naleving voor de principes ervoor op te brengen:


REGLEMENT


Zijn niet toegelaten :

Wel toegelaten zijn :

Gevaarlijke mineralen :

Mogelijk radioactieve mineralen moeten duidelijk aangegeven worden. De verkoop ervan aan minderjarigen is strikt verboden. Zwaar radioactieve mineralen zoals bvb pekblende of gevaarlijke mineralen zoals bvb asbest zijn altijd verboden. Op eenvoudig verzoek moeten de door de organisatie als gevaarlijk beoordeelde mineralen verwijderd worden uit de beurslokalen.

Lithos houdt zich het recht voor om gedurende de beurs correctieve acties te eisen van deelnemers die inbreuken vertonen op dit reglement. Indien hier aan geen gevolg gegeven wordt betekent dit uiteraard uitsluiting van toekomstige beursdeelnames.


HOE TE BEREIKEN


Harelbeke bevindt zich op 5km afstand van Kortrijk. Autobaan E17 vanaf Gent richting Kortrijk, afrit Deerlijk. Een meer gedetailleerd plan is hier beschikbaar. 

Om parkingproblemen te voorkomen kun je ook met de trein naar onze beurs sporen. Het treinstation van Harelbeke bevindt zich op 200 meter van het cultureel centrum. Om het halfuur zijn er verbindingen met Gent en Kortrijk

 


INSCHRIJVINGSFORMULIER


Wenst u reeds zeker te zijn van een plaats op onze volgende beurs, aarzel dan niet en surf onmiddellijk door naar ons online inschrijvingsformulier.
Teneinde onze organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij U voor 1 November 2018 uw deelname en het aantal benodigde lopende meters te bevestigen


CONTACTADRES


 Frans Bartier           

frans.bartier1@outlook.be

0032(0)476.66.31.80

Beurs 2019 - Lithos Harelbeke